کوره هوای گرم

فیلـتر

مشاهده همه 11 نتیجه

کوره هوای گرم

در سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم، هوا واسطه انتقال گرما از دستگاه مولد مرکزی گرما به محل مصرف گرما است.

  • فرنس (Furnace) یا کوره هوای گرم

    همان کوره هوای گرم است که تولید هوای گرم سیستم را به عهده دارد. محل نصب  داخل و یا در ارتباط با فضای مسکونی و متصل به کانال هوا می‌باشد. با استفاده از گاز شهری در سلول‌های بسته حرارت تولید می‌کند و هوا با عبور از بین لایه‌های مبدل حرارتی (بدون ارتباط با محیط احتراق) گرم می‌گردد. تکنولوژی به کار رفته در این سیستم قابل مقایسه با دیگر دستگاه‌های حرارتی نیست؛ زیرا از کنترل و ایمنی هوشمند سوخت و اکسیژن بهره می‌گیرد و عوامل مهم که در اکثر دستگاه‌های حرارتی تولید آلودگی می‌کنند در آن حذف شده است.

اطلاعات بیشتر ...