رویه ارسال سفارش

بعد از ثبت نهایی سفارش، کالای مورد نظر بین ۲۴ ساعت تا ۷۲ ساعت بعد به خریدار تحویل خواهد داده شد و تمامی هزینه های ارسال بر عهده خریدار می باشد.