حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
ErouVent Axial Fans VIB Series , Front-Side Mabnafan.com
8%
7,020,000 تومان 6,458,400 تومان

فن آکسیال تاسیساتی یورونت VIB-80R6T3

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
ErouVent Axial Fans VIB Series , Front-Side Mabnafan.com
8%
565,000 تومان 519,800 تومان

فن آکسیال تاسیساتی یورونت VIB-70R6T3

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
ErouVent Axial Fans VIB Series , Front-Side Mabnafan.com
8%
549,000 تومان 505,080 تومان

فن آکسیال تاسیساتی یورونت VIB-70R4T3

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
ErouVent Axial Fans VIB Series , Front-Side Mabnafan.com
8%
526,000 تومان 483,920 تومان

فن آکسیال تاسیساتی یورونت VIB-63R6T3

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
ErouVent Axial Fans VIB Series , Front-Side Mabnafan.com
8%
6,855,000 تومان 6,306,600 تومان

فن آکسیال تاسیساتی یورونت VIB-63R4T3

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
VIT Series Axial Flow Fans without frame front side-mabnafan.com
8%
2,981,000 تومان 2,742,520 تومان

هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) VIT-63Z6T

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
VIT Series Axial Flow Fans without frame front side-mabnafan.com
8%
2,981,000 تومان 2,742,520 تومان

هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) VIT-63Z4T

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
VIT Series Axial Flow Fans without frame front side-mabnafan.com
8%
2,384,000 تومان 2,193,280 تومان

هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) VIT-56Z6S

 

 • ابعاد قاب
 • دور موتور (RPM)
 • هوادهی (مترمعکب)
 • هوادهی (CFM)
 • ولتاژ
 • توان موتور
 • جریان آمپر
 • قطر پروانه

18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
1 2 3 22
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X