حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
1,590,000 تومان 1,462,800 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-60Z4S

 
 • ابعاد قاب 13*77.4
 • دور موتور 1300 (RPM)
 • هوادهی 9000 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 300
 • جریان آمپر A 2.8
 • قطر پروانه cm 60
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
742,000 تومان 682,640 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-30L4S

 
 • دور موتور 1350 (RPM)
 • هوادهی 2100 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 120
 • جریان آمپر A 0.6
 • قطر پروانه cm 30
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
742,000 تومان 682,640 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-30L6S

 
 • دور موتور 940 (RPM)
 • هوادهی 2200 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 125
 • جریان آمپر A 0.4
 • قطر پروانه cm 30
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
742,000 تومان 682,640 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-30L4T

 
 • دور موتور 1400 (RPM)
 • هوادهی 2200 (مترمعکب)
 • ولتاژ 380- سه فاز
 • توان موتور W 125
 • جریان آمپر A 0.4
 • قطر پروانه cm 30
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
783,000 تومان 720,360 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-35L4S

 
 • دور موتور 1320 (RPM)
 • هوادهی 2800 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 155
 • جریان آمپر A 0.75
 • قطر پروانه cm 35
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
783,000 تومان 720,360 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-35L6S

 
 • دور موتور 920 (RPM)
 • هوادهی 2050 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 105
 • جریان آمپر A 0.48
 • قطر پروانه cm 35
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
783,000 تومان 720,360 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-35L4T

 
 • دور موتور 1320 (RPM)
 • هوادهی 2800 (مترمعکب)
 • ولتاژ 380- سه فاز
 • توان موتور W 155
 • جریان آمپر A 0.44
 • قطر پروانه cm 35
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
823,000 تومان 757,160 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-40L4S

 
 • دور موتور 1300 (RPM)
 • هوادهی 3300 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 165
 • جریان آمپر A 0.76
 • قطر پروانه cm 40
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
823,000 تومان 757,160 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-40L6S

 
 • دور موتور 920 (RPM)
 • هوادهی 2400 (مترمعکب)
 • ولتاژ 220- تکفاز
 • توان موتور W 104
 • جریان آمپر A 0.48
 • قطر پروانه cm 40
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
Ilka Axial Flow Fans VIK Series Front-side Mabnafan.com
8%
823,000 تومان 757,160 تومان

هواکش سرد خونه ای دمنده سری ایلکا (معکوس) مدل VIK-40L4T-2

 
 • دور موتور 1320 (RPM)
 • هوادهی 3450 (مترمعکب)
 • ولتاژ 380- سه فاز
 • توان موتور W 170
 • جریان آمپر A 0.42
 • قطر پروانه cm 40
18 ماه گارانتی

گارانتی 18 ماه دمنده

 
1 2 3 25
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X